Perspektywy sporu arbitrażowego przy obecności roszczeń wzajemnych: kluczowe kwestie dla polskich przedsiębiorstw

Arbitraż międzynarodowy stanowi atrakcyjną opcję dla rozstrzygania sporów handlowych dzięki swojej elastyczności, szybkości i poufności. Jednak sytuac...

Wprowadzenie

Arbitraż międzynarodowy stanowi atrakcyjną opcję dla rozstrzygania sporów handlowych dzięki swojej elastyczności, szybkości i poufności. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy w grę wchodzą roszczenia wzajemne, zwłaszcza gdy wywodzą się z innych zobowiązań kontraktowych, które nie podlegają arbitrażowi. Przeanalizujmy te kwestie na przykładzie praktyki sądowej.

Podstawy prawne arbitrażu i roszczeń wzajemnych

Kompetencja Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Białoruskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej (dalej IAC at the BelCCI) opiera się na arbitrażowym porozumieniu między stronami sporu. Niemniej jednak, w praktyce nawet istnienie takiej kompetencji nie zawsze gwarantuje możliwość rozpatrzenia sporu i późniejszego wykonania wyroku.

Przykład z praktyki sądowej

Rosyjska firma (Płatnik) była dystrybutorem towarów produkowanych przez hiszpańską firmę (Dostawca). Po dostarczeniu towarów Płatnik nie dokonał pełnej zapłaty. Dostawca zwrócił się do Międzynarodowego Komercyjnego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Handlowo-Przemysłowej zgodnie z umową arbitrażową zawartą w kontrakcie. Następnie Dostawca złożył wniosek do Krajowego Arbitrażowego Sądu o wydanie nakazu wykonania wyroku arbitrażowego.

Płatnik sprzeciwił się, argumentując, że wyrok arbitrażowy narusza porządek publiczny Stanu, ponieważ:

- Miał roszczenia wzajemne wynikające z licencyjnego kontraktu na ochronę znaku towarowego, który został przedwcześnie rozwiązany przez Dostawcę.

- Złożono wniosek o kompensację tych roszczeń przed rozpoczęciem arbitrażu.

- Roszczenia wzajemne są bezpośrednio związane z roszczeniami Dostawcy, co sprawia, że arbitraż nie ma kompetencji do ich rozpatrzenia.

Krajowy Arbitrażowy Sąd przyznał rację Płatnikowi, odmawiając wydania nakazu wykonania wyroku arbitrażowego. Sąd podkreślił, że roszczenia wzajemne były związane z licencyjnym kontraktem, co sprawiało, że kompetencja arbitrażu była ograniczona.

Znaczenie roszczeń wzajemnych

Roszczenia wzajemne mogą stanowić skuteczny środek obrony w międzynarodowym arbitrażu, jeżeli zostaną złożone przed rozpoczęciem postępowania. Nawet po wydaniu wyroku przez arbitraż, strona może powołać się na brak kompetencji arbitrażu do rozpatrywania niektórych roszczeń podczas procesu wydania nakazu wykonania wyroku.

Strategie dla polskich przedsiębiorstw

Dla polskich firm angażujących się w międzynarodowe transakcje, w tym z partnerami na Białorusi, ważne jest:

- Dokładne formułowanie umów arbitrażowych: Włączanie klauzul arbitrażowych, które precyzyjnie określają zakres kompetencji arbitrażu.

- Wczesne składanie roszczeń wzajemnych: Składanie roszczeń przed rozpoczęciem arbitrażu zwiększa szanse na ich uwzględnienie.

- Konsultacja z ekspertami prawnymi: Zapewnienie wsparcia prawników specjalizujących się w międzynarodowym arbitrażu i rozwiązywaniu sporów.

Podsumowanie

Perspektywy arbitrażu międzynarodowego na Białorusi przy obecności roszczeń wzajemnych są złożone i wymagają strategicznego podejścia. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Białoruskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej (IAC at the BelCCI) oferuje skuteczne rozwiązania dla polskich przedsiębiorstw, ale kluczowe jest odpowiednie przygotowanie prawne i zarządzanie roszczeniami. Dla uzyskania dalszych informacji i wsparcia w procesie windykacji należności, odwiedź stronę naszej Kancelarji prawnej “Spory gospodarsze”.

Zachęta do kontaktu

Jeśli masz pytania dotyczące arbitrażu międzynarodowego i windykacji należności na Białorusi, skontaktuj się z nami. Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną, aby zapewnić skuteczne rozwiązania dla Twojej firmy.

18 June 2024, 12:03 | Views: 180

Add new comment

For adding a comment, please log in
or create account

0 comments